O projekcie

fot. Emilie Sfez

Faro - Portugal 
2022

Już wkrótce!

Krótkie szkolenie w celu podniesienia kwalifikacji trenerów w zakresie korzystania
z portalu internetowego będącego częścią ścieżki edukacyjnej Age On Stage.
Rezultat: certyfikat poświadczający nabycie umiejętności i kompetencji Age On Stage.

pl_PL