WITAMY W...
AGE ON STAGE!

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

fot. Emilie Sfez

Projekt Age On Stage ma na celu wykorzystanie sztuki teatralnej jako narzędzia do walki z wykluczeniem społecznym i izolacją, a także stymulowanie aktywnego uczestnictwa obywatelskiego wśród osób starszych i sprawienie, by poczuły się częścią integrującej się Europy. Dramatoterapia dla seniorów zwiększa ich sprawność umysłową, poprawia relacje osób starszych z otoczeniem, wzmacnia poczucie własnej wartości i jest po prostu dobrą zabawą.

Projekt Age On Stage ma na celu stworzenie ścieżki teatralnej skoncentrowanej na życiowych historiach uczestników-seniorów. Wprowadzi on umiejętności aktorskie i prezentacyjne, które pomogą starszym ludziom

przekształcić swojewspomnienia w opowieści, których zwieńczeniem będzie publiczny występ dla rówieśników i innych osób w społeczności. Edukatorzy będą zachęcać uczestników do przywoływania czasem rzadkich wspomnień wywołanych przez zwykły przedmiot, taki jak naparstek lub pytania: „Czy możesz opisać pierwszą kuchnię, w której jadłeś posiłek?”, „Czy pamiętasz, kiedy po raz pierwszy użyłeś pilota do telewizji?".

Ścieżka będzie zarówno w formie drukowanej, jak i w Internecie, do przeniesienia i wykorzystania również przez inne wrażliwe grupy, takie jak migranci, osoby porzucające naukę, przestępcy/byli przestępcy.

fot. Emilie Sfez 

pl_PL