Partnerzy

fot. Emilie Sfez

Passerelles-Théâtre to profesjonalna firma tworząca współczesne spektakle teatralne. Zawsze w oparciu o kwestie społeczne, firma broni przystępnego i wymagającego teatru. Przekonana, że teatr ma swoje miejsce w mieście, firma Passerelles-Théâtre od momentu powstania w Normandii (Francja) w 2011 roku opracowała wiele projektów związanych z tym terytorium i jego mieszkańcami. W trosce o wymianę i dostępność, o obieg między działaniami kulturalnymi i twórczością artystyczną, dostrzegamy, że jej uważne podejście do relacji z publicznością przynosi owoce w sferze intymnej jednostek-obywateli. Clotilde Labbé, dyrektorka stowarzyszenia, mając doświadczenie w działaniach kulturalnych z różnymi grupami odbiorców, w tym z osobami powyżej 65. roku życia, pragnie wykorzystać swoją wiedzę artystyczną i publiczną w tym europejskim projekcie.

https://passerelles-theatre.fr/site/

Glasgow Clyde College - 25.000 studentów. Wartości: "Zorientowani na ludzi, Pionierzy, Pryncypialni, Pasjonaci". Jesteśmy: niezachwiani w naszym oczekiwaniu, aby postępować w sposób, który jest otwarty, pełen szacunku z uczciwością; niepowstrzymani w naszym pragnieniu, aby być innowacyjnym, ambitnym, myślącym do przodu i odważnym w dążeniu do opracowywania nowoczesnych metod nauczania, aby inspirować studentów i pracowników do osiągania swojego pełnego potencjału.  

https://www.glasgowclyde.ac.uk/

Associazione N.E.T. jest stowarzyszeniem non-profit założonym w 2001 roku przez ekspertów z sektora szkoleń i edukacji. Stowarzyszenie jest skierowane przede wszystkim do grup docelowych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i współpracuje z instytucjami na poziomie lokalnym i regionalnym. Associazione N.E.T. jest bardzo aktywne w trzecim sektorze, aby rozwijać działalność samowystarczalną i sprawiedliwy handel oraz rozwijać zrównoważoną gospodarkę poprzez mikrokredyty dzięki współpracy ze spółdzielniami i stowarzyszeniami w sektorze prywatnym, które we Włoszech w wielu sytuacjach zastępują sektor publiczny. Wśród celów stowarzyszenia znajdują się: zrównoważona i etyczna przedsiębiorczość, środowisko, rolnictwo ekologiczne i biodynamiczne, etyczna i zdrowa kuchnia, zrównoważona turystyka.

www.associazionenet.it

36,6 Centrum Kompetencji (z siedzibą w Łodzi - mieście przemysłu filmowego i firm kreatywnych położonym w centralnej Polsce) jest instytucją skupiającą profesjonalistów z wielu dziedzin, tworząc interdyscyplinarną Strefę Ekspercką dla rozwoju lokalnego poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń.
Została założona w 2011 roku przez specjalistów z wykształceniem akademickim i doświadczeniem w projektach unijnych od 1999. Zapewnia edukację nieformalną wraz z poradnictwem i wsparciem doradczym dla licznych grup docelowych.
36,6 CC była koordynatorem 3-letniego projektu Erasmus+ "Acting Up", który koncentrował się na wykorzystaniu dramy w edukacji dorosłych (strona projektu: www.actingup.eu). Projekt miał na celu wykorzystanie potencjału technik dramowych w celu
zwiększenia motywacji dorosłych słuchaczy. Od tego czasu staliśmy się ważnym graczem w dziedzinie promowania teatralnych produkcji amatorskich jako narzędzia angażowania różnych beneficjentów. Warsztaty i seminaria oparte na dramie stanowią część naszej oferty szkoleniowej realizowanej regularnie zarówno w trybie tradycyjnym, jak i on-line. 

https://www.facebook.com/366CC.Poland

W ETIC_Algarve promujemy głodnego ducha w ciągłym niepokoju, ponieważ uważamy, że jest to jedyny sposób karmienia kreatywności. W tej szkole, wraz z zaangażowanym zespołem, szukamy ciągłych wyzwań i innowacji, w zrelaksowanym ale i wymagającym środowisku, oferując szkolenia w zakresie projektowania, fotografii, dźwięku i muzyki, wideo, gier wideo, sieci i komunikacji. Położony w sercu miasta Faro, ETIC_Algarve jest jednym z twórczych płuc w regionie, gdzie kreatywność żyje i oddycha. Szkoła to także dyscyplina i zdolność do pracy w wielofunkcyjnej i wielopłaszczyznowej przestrzeni, w której staramy się o środowisko, które promuje wolność tworzenia. Ciągłe poszukiwanie innowacji i poprawy warunków oferowanych naszym studentom skłoniło ETIC_Algarve do zaangażowania się w projekty europejskie, czy to poprzez staże Erasmus+, z 3-miesięcznym czasem trwania w kilku miastach europejskich, czy poprzez ustanowienie protokołów pedagogicznych, które pozwalają studentom uzyskać poziom 6. Europejskich Ram Kwalifikacji, poprzez progresję ich studiów w europejskich szkołach wyższych.

https://eticalgarve.com/

Fundacja Agencji Służby Społecznej jest organizacją pozarządową, działającą przede wszystkim w obszarze pomocy społecznej, pomocy osobom niepełnosprawnym oraz edukacji osób dorosłych. Oprócz siedziby w Warszawie, Fundacja posiada trzy oddziały, w Płocku, Toruniu i Gdyni. FASS realizuje przede wszystkim usługi społeczne, usługi edukacyjne i usługi mentorskie. Zatrudnia średnio 50 osób. Specjalizacja dotyczy w szczególności usług społecznych, świadczonych na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz na rzecz rodzin i dzieci. Jak również reintegracji zawodowej osób w trudnej sytuacji życiowej oraz edukacji dorosłych. FASS od 10 lat podejmuje działania mające na celu zapewnienie godnego życia osobom niepełnosprawnym i innym często wykluczonym członkom społeczeństwa, poprzez różne formy usług społecznych. Zapewnienie normalnego funkcjonowania wykluczonych członków w społeczeństwie oraz ich integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym jest dla Fundacji najwyższym priorytetem. Związane z tym jest ciągłe pobudzanie grup defaworyzowanych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i rozwijania swoich umiejętności. Drugim celem FASS jest edukacja zawodowa osób pracujących w pomocy społecznej poprzez budowanie i podnoszenie ich kompetencji, takie jak staże i praktyki zawodowe dla opiekunów, kwalifikacyjne kursy zawodowe i przyuczenie do pracy.

https://www.fundacjafass.pl/

ACE to organizacja non-profit założona w 2012 roku, której celem jest promowanie uczenia się przez całe życie. Skupia ona doświadczenie grupy 4 profesjonalistów, którzy pracowali wcześniej w sektorze publicznym. Wszyscy oni przeszkolili studentów w kilku dziedzinach: przedsiębiorczość, równość szans, innowacje, rolnictwo ekologiczne, e-learning i projekty współpracy międzynarodowej.

https://www.ace.org.es/
pl_PL